Renovatie 11 complexen binnenstad Zuthpen


Projectinformatie

Als ketenpartner hebben wij in 2018 de opgaaf van: 11 complexen Zutphen centrum en de Hoven mogen oppakken. Het betrof relatief kleine complexen, deels monumentaal, met een grote verscheidenheid aan bewoners. Elk complex behoefde een plan op maat met eigen maatregels.
Vanuit de eerste uitvraag hebben wij als bouwteam met opdrachtgever gezamenlijk een koude opname uitgevoerd. Door slimme keuzes te maken konden wij het project toch binnen het budget passen, ondanks overschrijdingen van zowel de posten voor asbest als brandveiligheid. Complex de Hoven en het Kolsteeghofje hebben wij middels kleurwijziging de onderhoudscyclus kunnen oprekken en hier een besparing van 90k over 30 jaar kunnen realiseren.

- Budget: op basis eenheidsprijzen en risicopot. Zelf 100% inspectie en planvorming uitgevoerd. We kunnen onze opdrachtgever hier ruim 50k terug geven.
- Bewonercommunicatie: eigen consulent ingezet. Eigen warme opnames ingepland, gepersonaliseerde brochure met meterkastkaart, doorgevoerd in overleg met wijkconsulent Corien Westemeijer.
- Eigen bewonertevredenheidsenquĂȘte uitgevoerd en hiermee een 8,6 gescoord. Met het gehele team inclusief opdrachtgever gevierd bij wereldrestaurant

Locatie
Binnenstad Zuthpen en de Hoven

Opdrachtgever
Woonbedrijf Ieder1

Contactpersoon
Frenck Megens en Johan Franke

Aanneemsom
1.400.000 euro

Opleverdatum
April 2019

Werkzaamheden

Als bouwteam hebben wij de warme opnames uitgevoerd en zijn we tot het meest optimale plan gekomen wat onder andere de volgende werkzaamheden bevatte:
asbest sanering, brandwerende maatregels Keuken/badkamer/toilet renovatie, CV/CLV renovatie, dakrenovatie, voegwerkherstel, schilderwerk (incl kleurwijziging), aanbrengen dubbele beglazing.